De Oranjevereniging Loenen probeert ieder jaar een gevarieerd feestprogramma aan te bieden aan alle inwoners en bezoekers van Loenen aan de Vecht. Wij willen voor alle leeftijden een activiteit aanbieden!

Natuurlijk kunnen wij ons volledig inzetten om een naar ons idee leuk programma te presenteren, het slagen van de feestweek ligt volledig in jullie handen.
De grote opkomst en de positieve reacties ieder jaar doen ons goed en geven ons de drive om door te gaan.

Evenals in de rest van de samenleving gelden er ook in en om de feesttent een aantal regels. Over het algemeen verlopen alle festiviteiten zonder problemen. Toch willen we een aantal regels nog even samenvatten voor iedereen:
  • Korting op entree gelden voor leden wordt alleen gegeven op vertoon van de lidmaatschapskaart! Let op! Er kan om legitimatie gevraagd worden.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 is niet toegestaan.
  • Om ongeregeldheden zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij voor de drukke avonden beveiliging ingehuurd. Bezoekers die ongeregeldheden veroorzaken zullen door de beveiliging worden verzocht om te tent te verlaten. Indien nodig zal deze bezoeker de toegang tot de tent voor de rest van de week worden ontzegd.
  • Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend om op het plein geen rommel neer te gooien. Dit veroorzaakt veel overlast voor de aanwonenden! Het zou toch jammer zijn als hierdoor het feest in de toekomst geen doorgang kan vinden!
  • Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen vragen wij iedereen om na sluiting van de tent de geluidsoverlast op straat te beperken.
  • Omdat we graag allemaal van een schoon toilet gebruik willen maken verzoeken wij jullie om zorgvuldig met de toilet ruimte om te gaan! Treft u een vies toilet aan, of is het toiletpapier op! Meld het even bij de bar zodat wij er zorg voor kunnen dragen dat alles er weer netjes uit ziet.
  • Wij verwachten van alle bezoekers dat zij zorgvuldig met de eigendommen van de oranjevereniging zullen omgaan. (Tekenen op de tafels is niet echt netjes!!)

Als iedereen deze regels naleeft dan moet het ook dit jaar weer één groot feest worden.